E-commerceStrony WWW

RODO – jak przygotować się na zmiany?

Data – 25 maja 2018r.

Cel – wzmocnienie ochrony prywatności obywateli.

Tyle wiemy w teorii, jak jednak będzie wyglądać praktyka zmian wprowadzanych przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)? Sprawdźmy najważniejsze szczegóły.

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to akt prawny wydany przez Parlament Europejski i Radę (UE) w dniu 27 kwietnia 2016r. – wchodzący w życie 25 maja 2018r. Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – RODO określa zasady przetwarzania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych i bezpośrednia odpowiedzialność

Podstawowa informacja – zmieniają się umowy o przetwarzaniu danych. RODO wprowadza także obowiązek poszerzenia komunikacji o sposobach przetwarzania danych osobowych, by jak najlepiej informować obywateli o pełnym zakresie czynności, do których będą potrzebne ich dane osobowe.

Dodatkowo, każda organizacja, która przetwarza dane osobowe pochodzące z innych firm, będzie ponosić odpowiedzialność bezpośrednią za złamanie danych RODO.

 

Obowiązkowa inwentaryzacja danych

Niektóre firmy będą miały obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który posiadać powinien wiedzę ekspercką w zakresie ochronnych danych. Ponadto obowiązkiem podmiotów przetwarzających dane jest utrzymanie rejestrów, które będą uwzględniać:

  • powód przetwarzania danych,
  • kategorie danych osobowych,
  • rejestry międzynarodowych transferów danych,
  • rejestry incydentów i naruszeń.

Istotny jest także obowiązek przechowywania potwierdzonych zgód na przetwarzanie danych osobowych. Złamanie tego przepisu będzie wiązało się z karami administracyjnymi, wynoszącymi nawet do 20 milionów euro lub 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu.

 

Zgłoszenie naruszenia

Każdy administrator danych ma 72 godziny na zgłoszenie wykrytego naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie takie należy wykonywać w przypadku tych naruszeń, które zagrażają prawom oraz swobodom osób, o których danych jest mowa. Co ważne, administrator powinien poinformować tę osobę o wynikłym problemie!

 

Nowe prawa obywateli

RODO znacząco zmienia prawa dotyczące obywateli, wprowadzając:

  • wzmocnienie prawa wglądu obywatela w jego dane,
  • prawo do przenoszenia danych.
  • prawo do „bycia zapomnianym”.

Co to oznacza? Obywatel będzie miał prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zakazania wykorzystania danych osobowych oraz prawo do życzenia usunięcia ich danych osobowych.

Osoby, których prawa zostały naruszone, mogą dodatkowo dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

 

Interpretacja przepisów

RODO wyznacza wiele ważnych zmian, ale nie jest wolne od błędów. Ponieważ nie jest dość precyzyjne, mogą pojawić się interpretacje zawartych zapisów, np. związanych z wymaganiami technicznymi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Adrian Kempiak

Napisz komentarz

Nie opublikujemy Twojego adresu email. Wymagane pola są oznaczone *